Dorpshuis “De Zevenster”

Dorpshuis DeZevensterGeschiedenis
De Zevenster is een tenger plantje dat bloeit van mei tot juni. Dit zeer zeldzame plantje is nog te vinden in de bossen van Schoonloo en zo ontleent het dorpshuis “De Zevenster” haar naam aan dit plantje. Op 13 juni 1972 werd het dorpshuis geopend. In het verleden diende het dorpshuis als clubgebouw voor de korfbalvereniging, ook was er een jeugdclub en werd er schoolgymnastiek gegeven.

Gebruik
Vandaag de dag wordt het gebouw gebruikt voor allerlei doeleinden. Te denken valt aan het geven van feestjes, cursussen of workshops, ook is de ruimte zeer geschikt voor het houden van vergaderingen.

Het dorpshuis is ook de plaats waar de koersbalclub wekelijks vertoeft en waar toneelvereniging UNEA voor haar jaarlijkse uitvoering oefent.

DezevensterHuur
De zaalruimte is tegen een redelijke vergoeding te gebruiken voor donateurs. Voor overige particulieren is de ruimte ook tegen uur- of dagtarief te huur.

Dorpshuis “De Zevenster” is gevestigd aan de Schoolstraat.

De Boerhoorn
Het dorpshuis verzorgt ook twee-wekelijks de uitgave van het Dorpskrantje “De Boerhoorn”.

Contact
Voor het huren van zaalruimte kunt u contact opnemen met de beheerder van het Dorpshuis. Tel.nr. 06-29 02 31 87

Soos XL
Al geruime tijd is in Schoonloo de “jeugdsoos” weer geopend, onder de noemer Soos XL. Deze avonden zijn bedoelt voor alle (oud)inwoners van Schoonloo. Iedereen van jong tot oud is welkom! Wil je ook eens lekker borrelen en gezellig samen de maand afsluiten? Je bent van harte welkom! Iedereen die met dorpsgenoten het weekend wil inluiden is welkom. Het is een avond waar je niks hoeft en alles mag.  De opbrengsten van deze avonden komen ten goede van het Dorpshuis. Dus mensen twijfel niet, en kom ook eens gezellig langs! De deuren staan open van 21:00 uur tot 00:00 uur. De eerstvolgende data worden bekend gemaakt in de agenda.