Geschiedenis

Schoonloo vanaf 1930 tot nu

In de jaren 1930 en 1940 werden diverse heidevelden ontgonnen voor de uitbreiding van de landbouw. Toen telde Schoonloo en buitengebied ongeveer 40 boerenbedrijven, 1 smid en 2 café’s. In dezelfde tijd was de overheid bezig met de aankoop van woeste gronden om daar nieuw bos aan te planten, waaruit de huidige staatsbossen zijn ontstaan. Voor wat betreft de Boswachterij Schoonloo (±1550 hectare) is deze aanplant begonnen in de eerste oorlogsjaren.

Het natuurgebied de Strubben is een duidelijk voorbeeld wat overbleef uit die tijd. Na de oorlog werd de snelle groei van de landbouw omgebogen in omgekeerde richting. Door sanering en schaalvergroting verdwenen veel van de gemengde bedrijven. In de eindjaren 60 werd dit nog versneld door de ruilverkaveling. Er bleven nog zo’n 15 boerenbedrijven over.

Een deel van de terugloop werd gecompenseerd door de recreatieve sector. Wat dat betreft ligt Schoonloo erg gunstig temidden van de Staatsbossen in het hart van de provincie.

Ook de mogelijkheden voor het wandelen en fietsen is bij de toeristen zeer in trek. Alhoewel de landbouw en veeteelt in Schoonloo nog steeds belangrijk is, nemen de ontwikkelingen in de recreatie steeds meer toe. Momenteel zijn er nog ongeveer 8 boerderijen in functie, terwijl het aantal toeristische bedrijven stijgt.