In Schoonloo is het

Sinds 2012 zijn de besturen van de Belangenvereniging en de Stichting Dorpshuis ‘De Zevenster’ samengevoegd. Het nieuwe bestuur vertegenwoordigt diverse belangen van het dorp Schoonloo, met als doel de leefbaarheid te behouden en de slagvaardigheid te vergroten. Zowel de Belangenvereniging Schoonloo (BVS) als Stichting Dorpshuis De Zevenster zijn op zichzelf staande entiteiten.

Het dagelijks bestuur (hoofdbestuur) zal zich voornamelijk bezig houden met de ‘B’ van belangen.
Dit uit zich in:

  • contacten richting gemeente, provincie en andere organisaties
  • vraagstukken m.b.t. leefbaarheid, wonen, ondernemen, onderwijs, veiligheid, verkeer, zorg en welzijn.
  • financiën
  • subsidietrajecten

Organogram

Neem contact op met de Belangenvereniging Schoonloo (BVS) via het contactformulier