Schoonloo ligt in het hart van de provincie Drenthe en telt zo’n tweehonderdvijftig inwoners. Het dorp is klein, piepklein. Wie mocht denken dat de inwoners van dit pittoreske oord zich vervelen, heeft het bij het verkeerde eind. Het bruist er het hele jaar.

Voor een klein dorp als Schoonloo kent het dorp een groot aantal verenigingen, die allen op hun eigen vlak proberen dat Schoonloo een mooi en gezellig dorp is en blijft.

Soms is het moeilijk om de herkomst en betekenis van een plaatsnaam te achterhalen, maar bij het Drentse Schoonloo kan er geen misverstand bestaan. Dat is inderdaad een fraaie open plaats in het bos.

Liefhebbersplein

Een plein met pit

Een aantal jaren geleden ontstond het plan een “liefhebberspleintje”in te richten waar jong en oud zich konden uitleven of verpozen. Zes vrijwilligers lanceerden elk een aantal ideeën en nadat de koppen bij elkaar waren gestoken, kwam er na verloop van tijd één schets uit de bus waar iedereen achter kon staan.

Een terrein vlakbij de dorpsgrens bleek een ideale locatie. Zo ideaal dat het  gemeentebestuur er een bestemmingplan voor wilde wijzigen. Daar begon een grote groep vrijwilligers in maart 2006 met de realisering van het project. De betonmolen draaide lustig, kruiwagens reden af en aan, spaden vlogen de grond in. Aan het eind van het jaar moest het klaar zijn en dat lukte. 

Nu staan er op het “liefhebberspleintje”een tuimelrek, een schommel, een tafeltennistafel met een stevig ijzeren onderstel, een glijbaan met een leuk huisje erbij en een basketbalbord plus ijzeren netje dat makkelijk bestand lijkt te zijn tegen een superdunk van Shaquille O’Neal. Voor de ouderen is er een jeu de boules-baan die, wanneer de schemer valt, feeëriek kan worden verlicht. Het geheel wordt gecomplementeerd door een aantal picknicktafels. Natuurlijk is iedereen die bij dit project is betrokken erop gespitst dat alles er even fris blijft blinken als nu. Daarvoor zullen niet alleen de vrijwilligers op de bres staan, maar ook medewerkers van zorgboerderijen in de omgeving. Samen zullen zij ervoor zorgen dat Schoonloo trots kan blijven op zijn “liefhebberspleintje”.

Op 5 mei 2007 is het Liefhebbersplein officieel geopend. De openingsfestiviteiten mochten er zijn. Alle Schoonloo-ers waren trots op deze niet geringe prestatie en hoopten op een beetje landelijk erkenning. Zij vonden al lang dat hun dorp blaakte van dynamiek, maar nu hun project meedeed aan de wedstrijd een dorp met pit, hoopten ze dat het heel Nederland duidelijk zou zijn dat Schoonloo een heel bijzonder oord is. Wie weet lag er een prijs in het verschiet.

Lees meer: Liefhebbersplein

Geschiedenis

Schoonloo vanaf 1930 tot nu

In de jaren 1930 en 1940 werden diverse heidevelden ontgonnen voor de uitbreiding van de landbouw. Toen telde Schoonloo en buitengebied ongeveer 40 boerenbedrijven, 1 smid en 2 café’s. In dezelfde tijd was de overheid bezig met de aankoop van woeste gronden om daar nieuw bos aan te planten, waaruit de huidige staatsbossen zijn ontstaan. Voor wat betreft de Boswachterij Schoonloo (±1550 hectare) is deze aanplant begonnen in de eerste oorlogsjaren.

Het natuurgebied de Strubben is een duidelijk voorbeeld wat overbleef uit die tijd. Na de oorlog werd de snelle groei van de landbouw omgebogen in omgekeerde richting. Door sanering en schaalvergroting verdwenen veel van de gemengde bedrijven. In de eindjaren 60 werd dit nog versneld door de ruilverkaveling. Er bleven nog zo’n 15 boerenbedrijven over.

Een deel van de terugloop werd gecompenseerd door de recreatieve sector. Wat dat betreft ligt Schoonloo erg gunstig temidden van de Staatsbossen in het hart van de provincie.

Ook de mogelijkheden voor het wandelen en fietsen is bij de toeristen zeer in trek. Alhoewel de landbouw en veeteelt in Schoonloo nog steeds belangrijk is, nemen de ontwikkelingen in de recreatie steeds meer toe. Momenteel zijn er nog ongeveer 8 boerderijen in functie, terwijl het aantal toeristische bedrijven stijgt.

De Trekkerskei

In de kern van het dorp staat hij, trots met een rechte rug
Toezichthoudend, op het Liefhebbersplein, een andere trots van het dorp.
In het verleden werd deze kei ook wel eens “Een steen des aanstoots” genoemd.

Maar hoe zit het nu ook al weer precies met deze kei…
De 25.000 kilo wegende kei is in 1966 boven de grond verschenen. Tijdens
ruilverkavelingswerkzaamheden op het perceel van destijds, de familie Jansen werd de steen boven de grond getrokken.
Terwijl men in Schoonloo nog aan het bedenken was waar deze steen het
beste kon liggen was de steen al met groot transport onderweg naar Rolde. Daar belande hij voor de voormalige lagere school. Hier lag de steen op zijn rug te spartelen, het daar duidelijk niet naar zijn zin hebbend. Ook de plaatselijk jeugd kon de verhuizing van deze steen niet waarderen en probeerde tijdens de eerste de beste jaarwisseling, met een levensgevaarlijke actie de steen te
begraven. Jaren lag de steen half onder de grond op het oude schoolplein.

Ter gelegenheid van het 800-jarige bestaan in 1987 heeft de gemeente Rolde de steen weer uitgegraven en kreeg het een paar meter verderop een nieuwe plek. Maar ook daar lag de steen niet op zijn juiste plek. De besturen van de Boermarke en Belangenvereniging bleven er hard aan trekken om de kei terug te halen naar Schoonloo. In 1994 werd de knoop doorgehakt en regelden de Boermarke en de Belangenvereniging Schoonloo het vervoer terug naar huis.

Op 20 mei 1994 vond de onthulling plaats van de naam. De bedenker van de naam wijlen de heer J. Holt, had op diverse manieren een uitleg over de door hem verzonnen naam.

De kei ontleend zijn naam “Trekkerskei” aan het feit dat er door zovelen aan de kei is getrokken”.
Rolde trok aan de kei ook Grolloo heeft nog een poging gewaagd maar in Schoonloo was de
vastberadenheid dat de kei hier hoorde het grootst.

De grote kolos staat nu, fier rechtop, op een mooie plek centraal in het dorp waar vele wandelaars en fietsers nog aan hem voorbij zullen trekken.

Oud papier

oudpapierEens in de zoveel tijd wordt het oud papier gehaald. De data waarop het oud papier wordt gehaald vindt u in de agenda op deze website. Op deze ophaaldagen dient het oud papier voor 09.00 uur goed gebundeld of in dozen verpakt aan de kant van de weg te staan.

Het ophalen van het oud papier wordt verzorgt door o.b.s. De Drift. De opbrengst hiervan komt ten goede van de kas van de oudervereniging en komt daarmee alle leerlingen ten goede. Er worden allerlei activiteiten mee gefinancierd, zoals schoolreizen, de kerstviering e.d.
Vergeten of tussentijds zelf het papier wegbrengen?
Er bestaat de mogelijkheid ook tussendoor bij de Welkoop te Marwijksoord (gelegen aan de weg tussen Grolloo-Rolde) oud papier in de daar geplaatste container in te leveren ook hiervan komt de opbrengst ten goede aan o.b.s. De Drift.