Op de valreep van 2020 kwam de Kerstman op bezoek in Schoonloo. Hij trakteerde iedereen op een oud-nieuwjaarstraktatie. De traktatie was een spontaan idee van de Belangenvereniging en werd mede door het aanhaken van de Boermarke Schoonloo mogelijk gemaakt. De Boermarke Schoonloo zegde enthousiast hun (financiele) steun toe waardoor de actie financieel draaglijk was voor de BVS. Met de steun van een aantal leden van de activiteitenclubske “’t Broeinest” deed de Kerstman het hele dorp aan en bracht een kleine duizend oliebollen rond.